Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Centrum för preventiv livsmedelsforskning

en tvärvetenskaplig centrumbildning
Centrum för preventiv livsmedelsforskning bedriver gränsöverskridande forskning med fokus på sjukdomsförebyggande livsmedelskoncept

Vision

Den globalt växande diabetes- och fetmaepidemin är ett av de största hoten mot hållbarhet och tillväxt i framtidens samhälle. Hotet är tydligt kopplat till kost och livsstil.
Centrum för preventiv livsmedelsforskning samlar kompetens och infrastruktur tvärs över fakulteter för att möta denna stora utmaning. Det ger Lunds universitet en unik möjlighet att bidra till en bättre värld.

Syfte

Centrum för preventiv livsmedelsforskning ska bidra till att utveckla Lunds universitet till en internationellt ledande miljö för gränsöverskridande forskning inom området livsmedelsbaserad prevention av livsstilsrelaterad sjukdom.

Uppdrag

Centrum för preventiv livsmedelsforskning har i uppdrag att:

  • Utgöra en internationellt ledande miljö för gränsöverskridande forskning inom området livsmedelsbaserad prevention av livsstilsrelaterad sjukdom.
  • Stimulera till fakultets- och gränsöverskridande forskningssamverkan som bidrar till att lösa globala utmaningar inom kost-hälsa-området.
  • Utveckla nya forskningsområden i gränsytan mellan akademiska kompetenser och samtidigt stärka nutritionsdisciplinen och dess tillämpningar för att förebygga kostrelaterad sjukdom.
  • Driva och utveckla VINN Excellence-centret Antidiabetic Food Centre, och verka för nya excellenssatsningar inom verksamhetens forskningsområde.

 

 

 

Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Lunds universitet
Medicon Village, 223 81  Lund

Telefon 046-222 0000 (växel)
Organisationsnummer: 202 100-3211