Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
björnbär, blåbär och granatäpple

Forskning med fokus på mat och hälsa

Om Centrum för preventiv livsmedelsforskning

Centrum för preventiv livsmedelsforskning var en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Lunds universitet med fokus på forskning kring sjukdomsförebyggande livsmedelskoncept. Centrum för preventiv livsmedelsforskning upphörde vid årsskiftet 2017/18 men forskningen fortsätter att bedrivas på andra håll vid Lunds universitet.

Besök Lunds universitets forskningsportal för att hitta forskare och publikationer kopplade till centret.

Om Antidiabetic Food Centre

AFC - Antidiabetic Food Centre - är ett VINN EXCELLENCE Centre in Research and Innovation vid Lunds universitet med visionen att motverka utveckling av diabetes med innovativa livsmedelskoncept. Centrat är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och näringsliv.

AFC etablerades år 2007 och avslutades vid årsskiftet 2017/18. Mer information om projektet finns att hitta i Lunds universitets forskningsportal

Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Lunds universitet
Medicon Village, 223 81  Lund

Telefon 046-222 0000 (växel)
Organisationsnummer: 202 100-3211