Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

AGE och negativa hälsoeffekter

AGE (Avanced Glycation Endproducts) är ämnen som bildas som slutprodukter vid Maillard-reaktioner. Maillardreaktioner äger rum både endogent (inuti kroppen) och exogent vid livsmedelstillverkning. Följaktligen exponeras människor kontinuerligt för AGE. AGE är associerade till oxidativ stress och inflammation, och därmed metabola störningar. Nya undersökningar visar att AGE är direkt associerade till nedsatt glukostolerans. Med tanke på exponeringen för AGE samt att nedsatt glukostolerans och hjärt-kärlsjukdomar ökar i hela världen är detta ett angeläget forskningsområde.

AGE är ett samlingsnamn för flera olika reaktionsprodukter från Maillardreaktionen. Att mäta var och en av dessa är inte genomförbart, men för att kunna uppskatta exponeringsnivåer för AGE används N-(epsilon)-carboxymethyl-lysin (CML) och N-(epsilon)–carboxyetyl-lysin (CEL) som markörer. Vi har utvecklat och validerat en masspektrometrisk metod för kvantifiering av fritt och proteinbundet CML respektive CEL i livsmedel.

Det övergripande syftet med projektet är att förstå mekanismerna bakom AGE och dess negativa hälsoeffekter.

Projektet har som mål att:

  • tillämpa den utvecklade analysmetoden för att karakterisera och kvantifiera AGE-nivåer i vanligt förekommande livsmedel och identifiera vilka livsmedel som är huvudkällor för exponering.
  • modifiera analysmetoden så att den kan tillämpas för analys av CML- och CEL-nivåer i blod och urin.
  • förstå betydelsen av AGE vid metabola störningar så som övervikt och diabetes.

Projektledare: Dr E Tareke

Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Lunds universitet
Medicon Village, 223 81  Lund

Telefon 046-222 0000 (växel)
Organisationsnummer: 202 100-3211